Uitnodiging bijeenkomst, herontwikkeling centrum Bakel, op 28 november 2018

Bakel, 24 oktober 2018
Aan allen die betrokken willen zijn bij de centrumvisie van Bakel,

‘Voortgang projecten en een stedenbouwkundige visie’.

Sinds juni is hard gewerkt aan het opzetten van de zes projectgroepen, die een invulling geven aan de zes projecten, die bijdragen aan een verbeterd en verlevendigd centrumgebied van Bakel. Deze projecten staan niet op zichtzelf, kennen veel raakvlakken en vragen om een goede ruimtelijke vertaling, daarvoor stellen we een stedenbouwkundige visie op. Graag willen wij u daarom uitnodigen voor de bijeenkomst ‘voortgang projecten en een stedenbouwkundige visie’ op woensdag 28 november.

De Stem van Bakel is in samenwerking met de gemeente het project: ‘Herontwikkeling centrum Bakel’ gestart. Akro Consult heeft aan de hand van gesprekken met een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden diverse ontwikkelrichtingen opgetekend en samengevat in een programmakaart (zie onderstaande figuur). In deze programmakaart zijn ook de opmerkingen en suggesties verwerkt die zijn verzameld tijdens de expertmeeting op 29 november 2017 en de inwonersbijeenkomst op 28 februari 2018. Deze programmakaart bestaat uit 6 projectvoorstellen.

Op 28 juni hebben wij u over deze projecten geïnformeerd en hebben wij aan u gevraagd, waar u wilde bijdragen aan de projecten. Die avond kende een grote opkomst.

Na een korte inleiding door wethouder Inge van Dijk, informeren wij u opnieuw over de vervolgstappen die gezet zijn en lichten we de voortgang binnen de zes projecten aan u toe. Daarnaast geeft Harvey Otten (https://harveyotten.nl/) een toelichting op het maken van een stedenbouwkundige visie voor Bakel. Daarvoor nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op woensdag 28 november 2018. U bent van harte welkom om 19.30 uur in De Zwaan Dorpsstraat 22, in Bakel. De avond eindigt met het tekenen van het ‘Bakels Manifest’. Dit zal getekend worden door diegene die een bijdrage willen leveren aan één of meerdere projecten. Rond 21.30 uur is de avond afgelopen. Aanmelden is niet nodig. Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs en rekenen op uw bijdrage!

Hartelijke groet,

De Stem van Bakel en gemeente Gemert-Bakel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *