Presentatie Neerakker fase 1 en 2

In Bakel is plan Neerakker in ontwikkeling. Fase 1 is grotendeels gereed, nieuwe plannen voor fase 2 komen er aan. Donderdag 25 oktober werd tijdens een informatieavond voor geïnteresseerden en buurtbewoners het vervolgtraject gepresenteerd. Die presentatie is hieronder toegevoegd.

Neerakker fase 1

In plan Neerakker fase 1 zijn nog diverse kavels vrij. Door het bestemmingsplan op onderdelen te wijzigen krijgen de bestemde tweekappers en vrijstaande woningen meer mogelijkheden. Tijdens de bijeenkomst werden de wijzigingen besproken. Deze zijn nog niet door het college vastgesteld.

Neerakker fase 2

Fase 2 van plan Neerakker is opgestart om te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag naar woningen in Bakel. Tijdens de avond liet ontwikkelaar BL Huisvesting de globale opzet van het stedenbouwkundig plan zien en welke type woningen kunnen worden gebouwd. Ook voor deze fase moet definitieve besluitvorming nog plaatsvinden.

Presentatie Neerakker fase 1 en 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *