Bakel  leeft…………

Ja beste mensen echt waor

Heil Baokel in beweging, vural de leste 3 maond achter elkaor.

Ut begon me un heil skon idee van ut bestuur van de K.B.O.

Vur de oudjes ok un vacantie weekje en de waar zo.

Want vacantie iederein het er de mond van vol

En de ouderen wille ok wel us iets vur de lol

2, 3, 8, 10 en 12 augustus waren de daoge

Die vur hun in ut verskiet laoge.

Nu skonne middug un rit rond raaie in de goede moordenaar en polder expres

Dor heil Baokels buitegebied van tweie ure tot half zes.

Piet van Ansem kende alle mensen die er wonde of dood waore gegon.

Koffie krege wai op ut voetbalveld de waor ok skon.

Dun twede dag aauw Hollandse spellekes in ut jeugdhuis vur elk lid

De waor zo skon, echt lache veul oudjes dor nog echt pit in zit.

De volgende dag vur de sportieve lui, die ware er ok bai

Lekker 60 k.m. fietse, me veul verrassingen en allerhand eetgerai/

De vierde dag no ut boerenbondsmuseum in Gemert

Goei ontvangst me koffie en vlaai moi rondleiding nu film de moeite werd.

En tot slot in ut parochiehuis film me medewerking van de heemkundekring

Over heil veul aauw Baokelse mensen, en dè ging er echt in.

Want iederein meende die aauw mensen echt te kenne

Alle mensen in die vol zaal praote mee, un herrie, ja de waar wel wenne.

De ware echt skon vacantiedaag echt waor

Bedankt bestuur en tot ut volgund  jaor.

Toen brak de kindervacantieweek an

Alle baokelse kiendjes genote er van

De waar naw vur de 45 ste keier wa goewd

En wir zo’n skon programma, en vol frisse moewd

Spronge veul vrijwilligers wir allemaol in den bres

Want dor is zoveul te organiseren, echt van alles

Ut begon al me un skon openingswoord

Half Baokel he de toen wel gehoord.

En me ok wa hulp van onze lieve Heer

Want ut blif gelukkig de heil week goei weer

Ut heil programma werd afgewerkt vur growt en klein

En vur de poppendokter munde ze bai ons in ut atrium zijn

Wa waar ut druk en zoveul poppen en zoveul  beren

Dokters en zusters moesse veul pleisters plekke, soms nog opereren,

Tot slot de leste dag, no de speultuin me de bus

De vinge kiendjes zo fijn, de geve zu echt tien plus.

Bai thuiskomst stee de hermonie al moi bai de bus klaor

Om hun bai no ut jeugdhuis te begeleide dè doen zu ok al zoveul jaor

De kinderen sjokke er hartstikke muug achteran

En ok de leiding, die zen er ok zo muug van.

Nog un dankwoordje en dan is ut gedon

Hopelijk tot volgend jaor hartelijk bedankt ut waor echt skon.

En dan Baokelkermis dank zij un skon nei kermiscomitè

Is ut goewd gelukt heil Baokel deet er an mee

Bai de opening gaf Francis van Gils, die moes het doen

Loco Burgemeester Anke van Extel van Katwijk het woord toen

Het was een mooie toespraok zeker wete

En de gemeente zou Baokel echt nie mir vergete

Nadien het gelegenheidskoor begeleidt dur du hermunie

En ut Williebrordusgilde ontbrak ok zeker nie

Verschillende groepen dansmarietjes traden op ut podium echt heil fijn

De schoolkinderen zongen saome me John Claus un moi lied ze mochten er zijn

Vur de kinderen werd ok heil veul leuke dingen gedon

Ze krege un kartje dor munde me de kermis op gon

Zo konne ze heil lekker smulle

en in un attractie en hun buikske lekker vulle.

Nadien de hermenie en de schut saome no ut plein

De kermis waar geopend echt op un skon manier echt fijn

Kermis dinsdag merrege kunning skiete de gee altijd dur

En Arno kan skon vertelle komme ok veul mensen vur,

Un echt hoogtepunt van kermis vuurwerk op ut durpsplein

Zo skon, zo prachtig zo moi nog nooit gezien zo fijn

Heil veul mensen hebbe er van genote zeker wete

En zalle ut nie hendig mir vergete

Zoveul mensen di jaor op de kermis gewist

Ut was echt  vur iederein zo’n skon auwverwetst growt fist.

Kermiscomitè harteluk bedankt vur alles wa gallie het gedon

En wai hope de ge zouwe nog heil laang dur mut gon.

Di ware zo mar enkele dinge die wai allemaol hebbe meuge beleve

En lieve mensen BAOKEL LEEFT IS NOU ECHT BEWEZE.

Cato van Mierlo-Sleegers

catovanmierlo

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *