Week van de Goede Doelen

Dit is de grootscheepse collecte in plaats van 17 afzonderlijke collectes.

Het zijn alle landelijke collectes waarvoor in Bakel al jaren werd gecollecteerd.

De Week van de Goede Doelen is gemeld bij de Gemeente Gemert-Bakel

en de Stichting Collecteplan.

Hoe gaat het in zijn werk?

In de week van 11 t/m 17 april ontvangt u huis-aan-huis een envelop,

waarin een brief en invulformulier.

In de brief wordt de bewoners duidelijk uitgelegd wat de bedoeling is.

Op het invulformulier staan de 17 doelen waarvoor de actie bedoeld is.

Bij elk doel staat het logo van het goede doel met een verwijzing naar de website.

U kunt achter elk doel een bedrag invullen wat u aan het betreffende doel wilt schenken.

Als het formulier is ingevuld, telt u het totale bedrag op en stopt dit geldbedrag, contant, samen met het formulier in de envelop, welke goed dicht gemaakt moet worden.

De hele gift is op deze manier anoniem gewaarborgd.

Deze enveloppen worden in de week van 18 t/m 23 april weer opgehaald.

Dit gebeurt door twee collectanten met een badge van de Week van de Goede Doelen en een eigen identificatiepas.

HET ZOU FIJN ZIJN ALS DE ENVELOP KLAAR LIGT VOOR DE COLLECTANT!

De werkgroep zorgt ervoor dat uw bijdrage op de juiste plaats komt en dat hier verantwoord mee om wordt gegaan.

Gebleken is dat deze wijze van collecteren een heel goed initiatief is en we hopen dat we ook dit jaar op uw massale steun mogen rekenen!

Voor alle duidelijkheid: Acties van de Basisscholen, loterijen en acties van Bakelse verenigingen kunt u gewoon aan uw deur blijven verwachten.

De werkgroep en de stuurgroep zijn enthousiast en hebben wederom veel tijd in de voorbereidingen gestoken, wat moet leiden tot het soepel verlopen van een gewaarborgde en transparante actie.

Wij hopen dat u als inwoner van Bakel met een gulle gift de doelen ondersteunt.

Namens de stuurgroep Week van de Goede Doelen:

Bart Mikkers Tel. 06 48341971
Anny BennenbroekTel: 342445
José Nooijen Tel: 343033
Jan Keijzers Tel: 841992
Mien Koolen Tel: 342085

Collectebus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *