Uitkomsten van de enquête ‘Wat wil Bakel?’

16 januari

In dit bericht leest u de uitkomsten van de enquête ‘Wat wil Bakel?’.

Informatiebijeenkomst

Op 28 november 2018 vond er in De Zwaan in Bakel een informatiebijeenkomst plaats over het programma “Een levendig centrum in Bakel”. Architect Harvey Otten presenteerde daar de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan. Vervolgens hebben De Stem van Bakel en de gemeente de enquête ‘Wat wil Bakel?’ uitgezet om in beeld te krijgen of de gepresenteerde uitgangspunten voldoen aan de verwachtingen van inwoners en betrokkenen in Bakel. We hebben 436 ingevulde enquêtes retour ontvangen. De uitkomsten laten zien dat de gepresenteerde uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen…

Wie won Bakelleien in 2016? (let op: deze vraag is als voorbeeld bedoeld.)

Log in om te stemmen!

Uitslag Bakelleien 2018